KANCELARIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Tomasz Rychlik zaprasza do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Komornik posiada dostęp do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych, OGNIVO oraz do elektronicznego systemu sądowego (e-sąd), Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), który umożliwia egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych, a także istnieje możliwość przesyłania wniosków i innych pism również drogą elektroniczną ( w formacie XML).

Rachunek Bankowy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piotrkowie  45 10203916 0000 0002 0245 7794